Een stap extra zetten. Dat doen we bij Rijnaarde graag. Voor onze klanten én voor het milieu. De binnenvaart is van nature al een schone vorm van transport, maar het kan altijd beter. Iets waar we ons bij Rijnaarde graag voor inzetten.

Headerfoto: © Aerofoto Brouwer-Brummen

Content Paragraphs

Greendeal zeevaart, binnenvaart en havens

Zo is er onder andere de Green Deal. In de Green Deal zijn er tussen de binnenvaartbranche en de overheid afspraken gemaakt om de binnenvaart, zeevaart en de havens te verduurzamen. Het belangrijkste doel: een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050.

Een beter milieu begint bij jezelf

Uiteraard kijken we ook naar onszelf. Hoe kunnen we er samen met onze omgeving voor zorgen dat we nog schoner gaan varen? Rijnaarde is bezig te inventariseren wat we samen kunnen doen om groen de toekomst in te gaan. Dat doen we waar mogelijk samen met onze schippers, want zij zijn ons verlengstuk op het water. Zo investeren we mee in de vergroening van de scheepsmotoren. Ook willen we zo snel mogelijk een aantal van onze schepen op biobrandstof laten varen. Dit aantal breiden we het liefst zo snel mogelijk uit. 

Ook hebben we onze eerste Green Award behaald voor mts Spectre. Een Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu. We zijn hard op weg om voor de andere schepen van onze vloot een Green Award te behalen. 

Zo willen wij graag onze verantwoordelijkheid nemen. Ons steentje bijdragen aan de verduurzaming van de hele logistieke keten. Want een beter milieu begint bij jezelf. Dat beseffen we bij Rijnaarde maar al te goed.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe we bij Rijnaarde bezig zijn met de toekomst? Of heb je ideeën? Neem contact met ons op.